Toestemmingformulier AVG

Toestemmingverklaring persoonsgegevens leden Bridge Club Weerselo.

I.v.m. het van kracht worden van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) is het vereist dat ieder lid toestemming aan de vereniging verleent voor het gebruik van de in deze verklaring aangegeven persoonsgegevens.

“Betrokkene” is het verenigingslid:

Naam   ………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats ………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………../………………../………………..

De door de Bridge Club Weerselo te verzamelen en te verwerken, dan wel verzamelde en verwerkte, persoonsgegevens zijn:

  • Naam……………………………………………………………………………………………………
  • Adres……………………………………………………………………………………………………
  • Email adres…………………………………………………………………………………………
  • Telefoonnummer(s)…………………………………………………………………………
  • PC en Plaats………………………………………………………………………………………

Betrokkene geeft aan de bestuursleden van de Bridge Club Weerselo en door hen aangestelde vrijwilligers, werkzaam als wedstrijdleiding of beheerder van de website, uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover de vereniging, waarvan “Betrokkene” het lidmaatschap bezit of gaat verkrijgen, deze nodig acht ten behoeve van het goed en optimaal functioneren van de Bridge Club Weerselo in het algemeen, en de wekelijkse zittingen in het bijzonder.

Door ondertekening van deze verklaring:

  •  geeft betrokkene uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van deze gegevens t.b.v. de ledenadministratie en facturering/betaling van lidmaatschapsgeld, dan wel gelden voor het houden van speciale drives.
  •  geeft betrokkene uitdrukkelijk toestemming aan de wedstrijdleiding tot het gebruik van de relevante persoonsgegevens t.b.v. de uitslagen van de wekelijkse zittingen en de georganiseerde drives, alsmede t.b.v. de te houden vergaderingen, uitgeschreven door het bestuur.
  • geeft betrokken de toestemming tot gebruik van zijn of haar naam in de publicatie van uitslagen op de website van de vereniging.
  • machtigt hij/zij de secretaris van de vereniging deze verklaring te archiveren.

Plaats : …………………………………………………………………………………………………..

Datum: …………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………………………………….