Nieuws

 

Zoeken naar meerwaarde van samenwerking zonder dat er sprake is van concurrentie. Het thema van de bijeenkomst door vertegenwoordigers van de bridgeclubs gemeente Dinkelland en Tubbergen. Cees van Vilsteren is namens BCW aanwezig geweest. Het doel is samen op te trekken bij het geven van cursussen en er gezamenlijk bekendheid aan te geven.

 

7 Januari 2023 staat,bij voldoende deelname, onze nieuwjaars bijeenkomst met aansluitende drive gepland.

Voor opgave zie onder wedstrijden→nieuwjaarsdrive.

 

 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2022 is de contributie voor dit seizoen vastgesteld op € 50,=    Velen hebben dit bedrag in oktober overgemaakt op onze rekening. Voor diegene die dit nog vergeten is, graag per omgaande.

 

 

  • Leden die een thuisdrive willen organiseren mogen, na dit aan het secretariaat te hebben gemeld, gebruikmaken van de bridgevoorzieningen. Enkel alléén onder begeleiding van een BCW- wedstrijdleider.