Nieuws

Het team van BridgeClubWeerselo heeft ook in 2024 de Noaberdrive gewonnen!

Benieuwd wat een clubleider of arbiter zijn inhoudt, kijk onder cursussen, ook voor andere cursus mogelijkheden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2022 is de contributie vastgesteld op € 50,=. Dat is ongewijzigd voor het seizoen 2023-2024. Leden die vorig seizoen een beginnerscursus volgden en geen lid van een andere club zijn (geweest) mogen €25,= betalen. Nieuwe leden betalen naar evenredigheid over de aantal resterend maanden van het seizoen.

Velen hebben de  contributie in oktober overgemaakt op onze rekening. Voor diegene die dit nog vergeten is, graag per omgaande. NL88RABO0169185095 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van je naam.

Zoeken naar meerwaarde van samenwerking zonder dat er sprake is van concurrentie. Het thema van de bijeenkomst door vertegenwoordigers van de bridgeclubs gemeente Dinkelland en Tubbergen. Cees van Vilsteren is namens BCW aanwezig geweest. Het doel is samen op te trekken bij het geven van cursussen en er gezamenlijk bekendheid aan te geven.

 

 

 

 

 

  • Leden die een thuisdrive willen organiseren mogen, na dit aan het secretariaat te hebben gemeld, gebruikmaken van de bridgevoorzieningen. Enkel alléén onder begeleiding van een BCW- wedstrijdleider.