Wedstrijdreglement

 1. De Bridgeclub Weerselo kent meerdere lijnen genoemd A-lijn, B-lijn enz. Het aantal lijnen is afhankelijk van het aantal paren dat deelneemt.  In alle lijnen spelen ongeveer evenveel paren, maar als dat niet mogelijk is, hebben hogere lijnen de meeste paren. Er wordt een nieuwe lijn gevormd indien in alle lijnen tenminste 12 paren kunnen worden ondergebracht.
 2. In de A-lijn spelen de sterkste spelers, in de B-lijn de volgende qua sterkte enz.
 3. Het wedstrijdseizoen bestaat uit een aantal cycli van steeds 4 zittingen. In elke cyclus wordt per lijn een competitie gespeeld.
 4. Een zitting bestaat uit rondes van 32 minuten (inclusief het wisselen) en per ronde moeten in principe 4 spellen gespeeld worden. Zes minuten voor het einde van een ronde klinkt een signaal, waarna niet meer met een nieuw spel begonnen mag worden.
 5. De wedstrijdleiding berekent na iedere zitting de uitslag van die zitting en na de 2e en volgende zittingen van een cyclus het gemiddelde van de uitslagen van die cyclus: de competitiestand.  De uitslag en de competitiestand worden aan alle spelers bekend gemaakt, bij voorkeur direct nadat de zitting is gespeeld.
 6. Een paar dat tijdens een cyclus 2 keer afwezig is kan niet promoveren. Voor afwezigheid tijdens de eerste keer wordt het eigen gemiddelde toegekend met een maximum van 50% en voor de tweede keer het eigen gemiddelde met een maximum van 45%. Een paar dat van tevoren weet dat het niet tenminste twee zittingen van een cyclus kan meespelen, kan voordat de ronde begint bij de wedstrijdleider aangeven dat het niet meedingt en speelt dan de betreffende cyclus buiten mededingen (BM) mee. Dit paar kan niet degraderen of promoveren.
 7. Men kan maximaal 2 maal per wedstrijdseizoen een cyclus BM meespelen.
 8. Indien van een paar één speler verhinderd is, kan de andere speler met een invaller spelen. Elke invaller is toegestaan, mits dit met toestemming van de wedstrijdleider is. De behaalde score telt dan gewoon mee.
 9.  Wanner van twee paren elk één speler afwezig is, kunnen de beide overblijvende spelers op verzoek van de wedstrijdleiders samen een paar vormen. Het resultaat van dat paar telt dan voor beide paren mee in de competitiestand.
 10. Aan het einde van een cyclus promoveren uit de lagere lijnen drie paren naar een hogere lijn die in die cyclus de drie hoogste gemiddelden behaald hebben. Een paar dat liever in de lagere lijn wil blijven spelen kan dit aan de wedstrijdleider doorgeven. De wedstrijdleider kan dan het paar opnieuw in die lijn indelen. Het volgende paar in die lijn zal dan promoveren naar de hogere lijn.
 11.  Uit de hogere lijnen degraderen de drie paren die in die cyclus hebben meegespeeld en daarin de drie laagste gemiddelden hebben behaald naar een lagere lijn.
 12. Nieuwe paren spelen bij hun binnenkomst in Bridgeclub Weerselo in de laagste lijn, tenzij de wedstrijdleiding van mening is dat zij een te hoog niveau hebben. De wedstrijdleiding kan dan besluiten hen onmiddellijk  in een hogere lijn te plaatsen.
 13. Indien (bijv. ten gevolge van nieuwe aanmeldingen of vertrek van leden) de grootte van de diverse lijnen verschilt van de gewenste groottes, kan de wedstrijdleiding besluiten een versterkte promotie of degradatie te doen plaatsvinden. Een dergelijk besluit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur op advies van de Technische Commissie

Door het bestuur tijdelijk ingestelde wedstrijdcommissie december 2018.