Home BridgeClubWeerselo

Welkom op onze website.

Bridge Club Weerselo is een gezellige club met 90 leden. Onze speellocatie: ’t Trefpunt, Legtenbergstraat 6, Weerselo.

Van september tot mei bridgen we een flexibele competitie.  We starten de woensdagavonden om 19:15 uur voor 6 ronden. De vrijdagochtend start om 9:30 uur voor 5 ronden van 4 spellen. Bridgeclub Weerselo geeft haar leden de unieke kans om zowel op woensdag als op de vrijdag te bridgen, hetzij structureel , zonder extra kosten. De flexibele competitie en de indeling is  gebaseerd op je meest recente uitslag.

Ons verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni. De contributie bedraagt  € 50,= en dient overgemaakt te worden op rekening:  NL88RABO0169185095 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van je naam.

Geïnteresseerd ? Alléén of met een bridgepartner, stuur een mail naar: secretariaatbcw@gmail.com of neem contact op met een van onze leden.