Home BridgeClubWeerselo

Welkom op onze website.

Bridge Club Weerselo is een gezellige club met ca. 100 leden.

Onze speellocatie: ’t Trefpunt, Legtenbergstraat 6, Weerselo.

Van september tot medio april bridgen we op woensdagavond en op  vrijdagmorgen. We starten om 19:15 resp. 9:30 uur.

De woensdagavondgroep speelt 5 of 6 ronden van telkens 4 spellen. Het is een flexibele competitie en de indeling is  gebaseerd op je meest recente uitslag.

De vrijdagmorgengroep speelt 5 ronden met ook telkens 4 spellen. Hier wordt in twee lijnen gespeeld, de A en B lijn.

Na vier zittingen volgt promotie c.q. degradatie.

Ons verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Geïnteresseerd ? Alléén of met een bridgepartner, stuur een mail naar: secretariaatbcw@gmail.com

Onze contributie bedraagt € 45,= per jaar en dient voor 1 september overgemaakt te worden op rekening:  NL88RABO0169185095 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van je naam.