Home BridgeClubWeerselo

♣♦♥♠

Welkom op onze website.

Bridge Club Weerselo is een gezellige club met ca. 100 leden.

Ons speellokatie: ’t Trefpunt, Legtenbergstraat 6, Weerselo.

 

 

 

 

 

 

Van september tot medio april bridgen we op de woensdagavond en de vrijdagmorgen, en starten we om 19:15 resp. 9:30 uur.

De woensdagavond speelt een flexibele competitie.  De indeling is  gebaseerd op je meest recente uitslag.

De vrijdagmorgen ( zitting genoemd) speelt 5 ronden met telkens 4 spellen. Hier wordt in twee lijnen gespeeld , de A en B lijn.
Na vier zittingen volgt promotie c.q. degradatie.

Ons verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt 30 juni.

Geïnteresseerd ? alléén of met een bridgepartner, stuur een mail naar: secretariaatbcw@gmail.com

Onze contributie bedraagt € 45,= per jaar en dient voor 1 september overgemaakt te worden op rekening:  NL88RABO0169185095 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van je naam.